Regulamin

KAKTUS SCOOT BATTLE POLAND 2014

REGULAMIN

1. Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w zawodach pod opieką opiekunów prawnych bądź po uprzednim okazaniu pisemnego pozwolenia podpisanego przez nich.

2. Ewentualne wypadki, które mogą się zdarzyć podczas zawodów nie są zawinione przez Santre s.c. ani WOSiR i całą odpowiedzialność za urazy i uszczerbki na zdrowiu ponosi uczestnik.

3. Każdy uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest używać kask ochronny i powinien posiadać ochraniacze.

4. Dnia 21 i 22.06.2014 wstęp na teren skateparku jest wolny.

5. Kategorycznie zabrania się:

- niszczenia mienia
- obrażania innych osób i ograniczania ich swobody
- palenia tytoniu i wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie skateparku.
- przebywania na terenie skateparku osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
- zażywania i rozprowadzania środków dopingujących i odurzających
- wprowadzania psów na teren skateparku

6. Wszyscy uczestnicy Kaktus Scoot Battle Poland są zobowiązani do wypełniania poleceń organizatorów.

7. Wszyscy uczestnicy Kaktus Scoot Battle Poland są zobowiązani do przestrzegania powyższych punktów.

8. Osoby nieprzestrzegające powyżej wymienionych punktów regulaminu będą usuwane z terenu skateparku.